I S A B E L L E W E M A R

10 saker jag har lärt mig under termin 10

Termin 10 är den näst sista terminen på läkarprogrammet, men i praktiken är den det sista berget att bestiga. Gynekologi (kvinnomedicin), pediatrik (barnmedicin) och en kortare kurs i akutmedicin står i fokus. Här är 10 saker jag har lärt mig under den här terminen:

  1. Termin 10 är en tung termin. En majoritet av terminen har skett på plats, eftersom det har ingått mycket praktik. Pediatrikdelen tyckte jag var tyngst – det var långa dagar, mycket innehåll att gå igenom och långa seminarier. Det har dock varit skönt att vara hemifrån så mycket att man har börjat sakna att vara hemma igen!
  2. Barn är inte små vuxna – men nästan. Pediatrikkursen är som en repetition av internmedicinkursen (från termin 5 och 6) – förutom att internmedicinkursen var ett läsår lång, medan pediatrik är knappt en halv termin. Barn kan drabbas av det mesta som vuxna kan drabbas av, plus mer. ”Plus mer” omfattar dessutom ganska mycket. Det är viktigt att ha medfödda sjukdomar och missbildningar i åtanke när man undersöker barn.
  3. Små barn med feber kan ha vad som helst. Det är alltid bra att tänka brett när man undersöker en patient – men det är extra viktigt när man undersöker små barn. Barn kan vara febriga och hängiga utan andra symptom men bära på både bakteriell urinvägsinfektion och öroninflammation!
  4. De vanligaste patienterna på barnavårdscentralen är barn med allergier. Fruktansvärt många barn har allergiska och astmatiska problem! Som tur är växer problemen bort med åldern för väldigt många av dem.
  5. Det är svårare att lyssna på barns hjärtan än vuxnas. Barn har högre puls och andas snabbare än vuxna, därför kan det vara svårt att höra blåsljud eller biljud. Bortsett från medfödda hjärtfel (som då oftast upptäcks under första levnadsåret) är det ovanligt att barn har problem med hjärtat.
  6. P-piller har flera olika användningar. Östrogen och progesteron, hormonerna som ingår i klassiska kombinerade p-piller, har många funktioner hos kvinnor. De kan förhindra graviditet såklart, men de kan också minska mensvärk, hjälpa kvinnor att få mens, hjälpa kvinnor att inte få mens, minska acne, minska klimakterieproblem och mycket mer.
  7. Om du vill undvika att bli gravid kanske p-piller inte är bästa alternativet. Det finns flera olika sätt att undvika graviditet men det man vardagligt nämner oftast är p-piller. Pearl-Index är en skala för vilka preventionsmetoder som är mest effektiva i forskningsstudier och vilka som är mest effektiva i praktiken – kolla upp den här!
  8. Gravida kvinnor behöver inte ”äta för två”. Det är ett gammalt idiom att säga att ”man äter för två” när man är gravid, men i praktiken behöver kaloriintaget bara öka med cirka 300 kcal – ungefär två extra ostmackor om dagen.
  9. Många graviditeter slutar i missfall. Upp till 10% av tidiga graviditeter (<12 veckor) slutar i missfall och det är många kvinnor som får missfall utan att en veta om att de var gravida. De flesta tidiga missfall (innan vecka 12) beror på stora kromosomfel. Av alla 23 (autosomala) kromsomer är det bara kromosom 14, 18 och 21 som kan finnas i fel antal utan att fostret dör och graviditeten slutar i missfall.
  10. För att rädda liv på akuten är det viktigare att behandla symptomen än att hitta den exakta sjukdomsorsaken. Om en patient kommer in med svårigheter att andas måste vi prioritera att ge den syrgas och andningsstöd över att ta reda på om det var en astmaattack, en lunginflammation eller en allergisk reaktion.

Termin 10 är en lärorik termin. Jag tycker särskilt att kursen i akutmedicin har varit rolig eftersom mycket av det vi lärt oss tidigare återkommer (EKG-tolkning, akut gynekologi, syra-basrubbningar, med mera). Nu är det bara termin 11 kvar för mig!

10 saker jag har lärt mig under termin 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *