I S A B E L L E W E M A R

5 sorters föreläsare på läkarprogrammet

Det här är ett inlägg skrivet helt utan humor. Ta det på blodigt allvar.

På Karolinska Institutets läkarprogram finns nästan lika många föreläsare som föreläsningar. Precis som det finns 5 sorters patienter och 5 sorters läkarstudenter, finns 5 sorters föreläsare. Det finns såklart en övergripande kategori som är vit manlig läkare/professor i pensionsålder utan planer på att pensionera sig och iklädd skjorta, någonting i tweed, glasögon och tunn hårlinje – men nu ska vi inte generalisera i så hög grad!

Här är mina topp 5 återkommande typer av föreläsare på läkarprogrammet:

  1. Teknikstrulet. Föreläsningen började för 15 minuter sedan men föreläsaren har fortfarande inte lyckats öppna powerpointen.
    1. Jag skriver powerpoint istället för datorpresentation för exakt alla föreläsare på KI använder powerpoint.
  2. Antikviteten. Den här föreläsaren har hållit den här föreläsningen med exakt samma innehåll exakt samma dag på terminen de senaste 15 åren.
  3. Sagoberättaren. Den här föreläsningen är egentligen inte så innehållstung och hade kunnat gå snabbt och smidigt om det inte vore för att föreläsaren hade en personlig relation till varenda slide och kan dra parallellen mellan varningstecken för stroke och kvällarna på sina sommarsemestrar i Provence – båda involverar sluddrigt tal, medvetandesänkning och 70+-åringar som inte räds för alkohol.
  4. Forskaren. Forskaren är en föreläsare som är väldigt insatt i en särskild del av ämnet hen föreläser om. Vilken del det är, är inte alltid uppenbart från början. Dock kan man göra en kvalificerad gissning när föreläsaren ägnar 25 minuter åt ett specifikt transportprotein och övriga tiden till att prata om allt annat som har med leversjukdomar att göra.
    1. Tips: Fråga ALDRIG föreläsaren om vad hen forskar om – såvida du inte hatar att sluta i tid och vill bli utstött av resten av klassen.
  5. Den överambitiösa powerpointen. Den här föreläsaren är insatt i sitt ämne, har en bra helhetssyn, tycker att det är kul att undervisa men… har noll sinne för tidsåtgång. Den här föreläsaren brukar ha sådär 100-160 slides i sin presentation som är schemalagd att vara 60 minuter. När det är 5 minuter kvar brukar de snabbspola igenom de 80 återstående bilderna.

Sammanfattning av detta inlägg: Det är bra att hitta andra kunskapskällor utöver föreläsarna för att klara tentorna.

5 sorters föreläsare på läkarprogrammet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *