I S A B E L L E W E M A R

Fråga: Terminstentor och praktiska examinationer?

Vanliga frågor jag får är “hur ser läkarprogrammets tentor ut” och “hur svåra är de?”. Jag går sista terminen av 5,5-åriga läkarprogrammet på Karolinska Institutet och så här har tentorna sett ut för mig:

  • Vi har skriftliga terminstentor på terminerna 1, 2, 7, 9 och 10.
    • Vi har omfattande skriftliga tentor, även om de bara berör ett visst delmoment, på termin 3 (patologi) och termin 6 (internmedicin, delexamination 3).
  • Vi har två stora sammanfattande tentor på termin 4 och termin 11.
    • Termin 4 har vi den så kallade “preklintentan” (preklin = prekliniska), officiellt Intergrerad deltentamen, IDT. Den är skriftlig och berör allt från biokemi och anatomi till patologi och fysiologi.
    • Termin 11 har vi sluttentamen, Integrerad sluttentamen. Den är delvis praktisk och delvis skriftlig – du kan läsa mer om IST i mitt inlägg här.
  • Vi har praktiska prov i formatet OSCE, objective structured clinical examination, på termin 6 (intermedicin), 7 (kirurgi) och 10 (gynekologi). OSCE är stationsbaserade prov där man på begränsad tid får ett scenario där man antingen ska genomföra en konsultation (till exempel hur handlägger du en patient som söker för minnessvårigheter), utföra en praktisk undersökning (till exempel hur gör du ortopediskt status på en axel) eller litet ingrepp (hur sätter du en suprapubisk kateter). Hur många stationer som ingår i OSCE varierar mellan terminerna.

Det är väldigt individuellt hur svåra man tycker examinationerna är. Om du vill veta mer om hur man tentapluggar på bästa sätt och vad som händer om man blir underkänd kan du läsa mina inlägg under #pluggtips.

Fråga: Terminstentor och praktiska examinationer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *