I S A B E L L E W E M A R

IST: Sista tentan på läkarprogrammet

Idag gjorde jag sista tentan på läkarprogrammet, den så kallade Integrerade sluttentamen (IST). Det var en pärs, men nu är den över. Så här ser den sista tentan på läkarprogrammet ut:

IST är en stationsbaserad examination som består av både skriftliga och praktiska stationer. Det är inte en enda stor skriftlig tenta på allt man har läst på läkarprogrammet, utan den är mer fallbaserad. Totalt finns det 6 stationer. Så här såg stationerna ut för oss idag:

  1. Skriftlig: Granska abstract. Du får ett abstract från en vetenskaplig studie och ska bedöma dess design och resultat och föreslå förbättringar och felkällor. Den här stationen bedömer framför allt färdigheter i strimman Vetenskaplig Utveckling.
  2. Skriftlig: Praktisk medicin. Du får fallbeskrivningar av olika patienter där du ska justera medicinering och bedöma labbprover. Den här stationen relaterar mest till farmakologi, klinisk kemi och internmedicin – framför allt innehåll på terminerna 4-6.
  3. Praktisk: Vårdcentralspatient. Du befinner dig på en vårdcentral och ska genomföra ett vanligt läkarbesök med en patient (skådespelare). Du ska ta anamnes, göra kroppslig undersökning (status), föreslå behandling eller vidare utredning med labbprover, röntgen, och/eller remittera vidare till en annan vårdenhet. Patientfallen kan vara allt ifrån knäartros och diabeteskontroll, till depression och misstänkt tarmcancer.
  4. Praktisk: Vårdcentralspatient. Samma som ovanstående men annan frågeställning. Fördelningen vårdcentral-akutpatient kan variera från termin till termin, ibland är det 2 vårdcentralspatienter och 1 akutpatient som för oss, ibland är det 2 akutpatienter och 1 vårdcentralspatient.
  5. Praktisk: Patient på akuten. Väldigt likt vårdcentralsstationerna, bara att du och patienten är på akuten och kan utnyttja resurserna där. Det kan hända att du är på akutrummet och väntar ett larm från en ambulans – i så fall måste du genomföra en snabb kroppslig bedömning enligt ABCDE innan du går in på anamnes och specifika undersökningar.
  6. Praktisk: Interprofessionell kommunikation. Du ska genomföra en telefonkonsultation av en sjuksköterska som ringer angående en patient som är inlagd på en avdelning. Fokus ligger på kommunikationen med sjuksköterskan, att ni förstår varandra och är i samråd gällande handläggningen av patienten på avdelningen.

För att bli godkänd behöver man ha fått 66% av poängen på varje station – så nu får jag hålla tummarna tills rättningen är klar!

IST: Sista tentan på läkarprogrammet

3 thoughts on “IST: Sista tentan på läkarprogrammet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *