I S A B E L L E W E M A R

#proffsutbyte: Lära med och av andra utbildningar på läkarprogrammet

Under februari månad kommer jag och de andra studentbloggarna att blogga på temat interprofessionellt arbete, #proffsutbyte. Det handlar alltså om samarbete mellan de olika utbildningarna på KI och yrkesrollerna inom vården.

Interprofessionellt arbete och lärande är något man pratar mycket om på läkarutbildningen. Men vad innebär det i praktiken?

Som läkare kommer man att behöva samarbeta med och rådfråga personer i många andra vårdprofessioner – läs mer om exakt vilka i mitt tidigare inlägg “Vem gör vad på sjukhusavdelningen?“. För att öka förståelsen för vad de andra vårdyrkena innebär och hur vi kan samarbeta med dem i vårt framtida yrkesliv försöker Karolinska Institutet integrera interprofessionalism i sina utbildningar. Här är några exempel på tillfällen där vi läkarstudenter har fått tillfälle att interagera med studenter på andra utbildningar:

  • Efter första dissektionen. Dissektion av balsamerade människokroppar kan väcka många känslor, läs mer i mitt inlägg “Dissektion: Att se en död kropp“. Efter första dissektionstillfället på termin 1 får läkarstudenterna diskutera och reflektera kring upplevelsen med psykologstudenter i slutet av sin utbildning.
  • På akutvårdsscenarion. På termin 5 eller 6, beroende på vilket sjukhus man tillhör, introduceras läkarstudenter till akutsjukvård. Då ingår en heldag när man övar på iscensatta akutvårdsfall tillsammans med sjuksköterskestudenter på termin 4 eller 5. Man övar på att arbeta i team, under tidspress, och med tydlig kommunikation. På termin 7 finns det också en dag där man övar på akutvårdsscenarion tillsammans med sjuksköterskestudenter på termin 5 eller 6.
  • På praktik i ambulanssjukvården. På Södersjukhuset när man går termin 5-7 har man möjligheten att få praktisera i ambulans 2 pass när man har praktik på akutmottagningen. I ambulansen åker man tillsammans med 2 ambulansskötare och en sjuksköterskestudent som går termin 6.
  • Under den studentvalda kursen Global Hälsa. Global Hälsa kan man välja när man går termin 6 eller 11 på läkarprogrammet. Nästan alla grundutbildningar på KI kan välja att läsa Global Hälsa; audionomer, logopeder, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, mm.  Global Hälsa utforskar hur sociala, kulturella och ekonomiska faktorer påverkar sjukvård och hälsa utifrån ett samhällsperspektiv, något som man vanligtvis inte studerar på KIs grundutbildningar.
  • På Klinisk utbildningsavdelning och Klinisk utbildningsmottagning. Klinisk utbildningsavdelning (KUA) är en studentdriven sjukhusavdelning, oftast med ortopedisk inriktning. KUA på Södersjukhuset där jag var, är en elektiv (det vill säga inplanerade och inte akuta operationer) ortopedavdelning där patienterna framför allt behövde vård med fokus på återhämtning efter sina operationer. På KUA arbetar man i team av läkarstudenter på termin 7, sjuksköterskestudenter på termin 6, fysioterapeuter på termin 6 och arbetsterapeuter på termin 6. Man får stöd av de legitimerade sjuksköterskorna som jobbar på avdelningen, men förväntas själv leda vården för patienterna. Det är spännande men ganska krävande att få arbeta så självständigt – KUA är utan jämförelse den praktiken där man som student spelar störst roll. Klinisk utbildningsmottagning (KUM) fungerar likadant som KUA förutom att det är en mottagning, så patienterna sover inte över. Läs mer om KUA och KUM på min bloggkollega Emmas blogg här och här.

Jag har haft övervägande positiva erfarenheter av interprofessionellt lärande på läkarprogrammet. Jag skulle gärna se mer av det. 

 

#proffsutbyte: Lära med och av andra utbildningar på läkarprogrammet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *