I S A B E L L E W E M A R

Så klarar du termin 8 av Karolinska Institutets läkarprogram

Så klarar du läkarprogrammet: del 9 av 12. Jag började läkarprogrammet för 5 år sedan, direkt efter att ha pluggat naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. De här råden är därför mest tillämpliga på unga nördar med sparsam livserfarenhet som går det 5,5-åriga läkarprogrammet, inte det nya 6-åriga.

Termin 8 är terminen då man skriver sitt examensarbete på 30 högskolepoäng (det vill säga, motsvarande en masteruppsats). Det kallas examensarbete även om det är 3 terminer kvar innan man faktiskt tar examen – fråga mig inte varför.

Hur den faktiska arbetsprocessen ser ut under terminen har jag skrivit om här. Termin 8 brukar vara välkommen som kontrast till termin 7:s hektiska schemaläggning – den här terminen lägger du upp ditt eget schema i samråd med din handledare. De flesta läkarstudenter brukar tycka att det är en väldigt avslappnad termin fram till veckorna innan inlämning. Mina tips för terminen är:

  1. Hitta en handledare du tycker om. Ditt samarbete med handledaren är viktigare än vad själva examensarbetet handlar om. Det är viktigt att din handledare tar ditt arbete på allvar, gör tid för dig och ger dig kontinuerlig återkoppling, annars är det mycket svårare att göra skriva en uppsats som blir godkänt på den slutgiltiga bedömningen.
    1. Vill du doktorera? Det är flera studenter som behåller kontakten med sina handledare och fortsätter in i en doktorandtjänst efter examensarbetet, så det kan också vara värt att fundera på när du letar projekthandledare.
  2. Ha en bra back-up om den ursprungliga projektplanen går i kras. Jag gjorde mitt examensarbete samma vår som första vågen av COVID-19 bröt ut och allt toapapper tog slut. Hela mitt forskningsteam fick lägga om sitt arbete och vår plan för datainsamling var inte genomförbar längre. Tur nog hade vi skapat en ordentlig plan B som gjorde att jag kunde genomföra mitt examensarbete i tid trots pågående världskris.
  3. Föreläsningarna är frivilliga. I början av kursen hålls ett antal föreläsningar i vetenskaplig metodologi, biostatistik och granskning av forskningsartiklar. Om du har deltagit i någon medicinsk forskning tidigare, och/eller minns vad du gjorde på termin 5 under avsnittet Vetenskaplig utveckling, skulle jag säga att de här föreläsningarna är onödiga. Det skadar inte att fräscha upp minnet, men all statistik du kommer behöva göra i ditt projekt kommer du ändå behöva lära dig löpande under arbetet.

Termin 8 är ofta en vattendelare vad gäller forskningsambitioner – vissa skaffar tjänst hos sina handledare, andra kommer fram till att Nobelpriset ändå inte är så viktigt för dem. På vilken sida kommer du hamna?

Så klarar du termin 8 av Karolinska Institutets läkarprogram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *