I S A B E L L E W E M A R

Så klarar du termin 9 av Karolinska Institutets läkarprogram

Så klarar du läkarprogrammet: del 10 av 12. Jag började läkarprogrammet för 5 år sedan, direkt efter att ha pluggat naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. De här råden är därför mest tillämpliga på unga nördar med sparsam livserfarenhet som går det 5,5-åriga läkarprogrammet, inte det nya 6-åriga.

All medicin som berör huvudet behandlas på termin 9 – neurologi, öron-näsa-hals, ögonmedicin och psykiatri. Inför terminen väljer man sjukhus precis som man gjorde inför termin 4. Man läser de 4 huvudsakliga delmomenten i olika ordning beroende på sjukhusplacering.

Det var under termin 9 som jag kände att den faktiska nedräkningen till examen började – redan efter termin 9 får man lov att jobba som läkare med faktiskt patientansvar.

Termin 9 består av hyfsat mycket praktik och en del föreläsningar. När jag läste termin 9 tyckte jag att det kändes hemtrevligt att komma tillbaka ut på kliniken. Termin 8 skriver man ju sitt examensarbete med någon forskargrupp och arbetar för det mesta själv, men nu får man vara på sjukhus och träffa patienter och klasskamrater dagligen igen.

Neurologimomentet är 4 veckor långt och där innefattas också rehabiliteringsmedicin och neurokirurgi.

Psykiatrin är 6 veckor lång och där ingår också beroendemedicin – det vill säga läran om substansmissbruk och andra former av beroende.

Öron-näsa-hals och ögonmedicin är de kortaste delmomenten, som bara är 2 veckor långa vardera.

Termin 9 är en kul termin som går snabbt att ta sig igenom eftersom delmomenten varierar mycket och man efter fyra år på läkarprogrammet förhoppningsvis vant sig vid studierna. Jag upplevde inga större fallgropar eller överraskningar under terminens gång. Terminen tentas av med en stor gemensam tenta som går bra för de flesta.

Så klarar du termin 9 av Karolinska Institutets läkarprogram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *