I S A B E L L E W E M A R

Söka utbyte på läkarprogrammet

Hur fungerar utbytesstudier på Karolinska Institutets (KI) läkarprogram? Vem får möjlighet till det? När under utbildningen?

Att plugga utomlands är något som många studenter är intresserade av, jag är en av dem. Hittills har jag åkt på en utbytestermin, tagit en kurs utomlands och ska iväg på en andra utbytestermin till hösten. I det här inlägget ska jag förklara lite om hur utbytesstudier fungerar på KIs läkarprogram. 

KIs utbytesprogram

Nordplus (Norden): 8 veckor – 12 månader
Erasmus+ (Europa): 90 dagar – 12 månader
Linnaeus-Palme (2020/2021: partneruniversitet i Ecuador, Etiopien, Indien, Malawi): 10 veckor
(L)INK (bilaterala avtal med partneruniversitet utanför Europa): 8-12 veckor

Ansökan om utbyte

Man söker utbytesplats 1 gång om året. Utbytesansökan öppnar tidigt i januari och är öppen i knappt 1 månad – så se till att hålla koll på läkarprogrammets utbytessida. Utbytesplatserna är gäller kommande läsår, det vill säga nästa hösttermin eller nästa vårtermin, eller både och.

Läkarstudenter behöver ha pluggat i 1 år (60 hp) innan de får göra utbytesstudier, men när du ansöker om utbyte kan du ha pluggat mindre än så. Dock är det ett begränsat utbud av partneruniversitet så tidigt på läkarprogrammet – det är bara nordiska universitet (Nordplus) man kan söka till. För att få göra utbyte på Erasmus+ behöver man ha läst minst 5 terminer. För att få göra utbyte med LINK behöver man ha läst minst 9 terminer. Störst utbud av utbytesuniversitet omkring i världen har läkarstudenter som vill göra utbyten på termin 11.

En utbytesansökan ska innehålla:

 • Digital ansökningsblankett. Den fylls i på KIs utbytessida.
 • Curriculum Vitae på engelska.
 • Intyg på meriter. Meriter är engagemang inom KI, Medicinska Föreningen eller IFMSA.
 • Ladokutdrag  på engelska. Saknar du 7,5 hp eller mer vid tillfället för ansökan måste du bifoga ett dokument där du förklarar varför.
 • Motiveringsbrev till varför du vill åka på utbyte. 1 A4-sida.
 • Personlig referens från en lärare, handledare eller motsvarande som är ansluten till KI.

Är det svårt att få utbytesplats?

Läkarprogrammet har inget betygssystem utöver Godkänt och Underkänt, så hur många procent rätt man skriver på tentorna spelar ingen roll för ens chanser att få åka på utbyte. Det som avgör hur stor sannolikheten är att man får en utbytesplats är i följande ordning viktigast:

 1. Att man är behörig till att åka på utbyte och är godkänd på tillräckligt många kursmoment så att man får fortsätta sina studier på KI.
 2. Språkkunskaper. Man måste leva upp till de språkkrav som finns för utbytesplatsen.
 3. Vilken termin man går på. Söker någon på termin 11 och någon på termin 10 samma utbytesplats får den som går termin 11 platsen, oavsett övriga meriter.
 4. Meriter. Söker två studenter från samma termin samma utbytesplats jämförs deras intyg på meriter. Den med högre meriter får platsen.
 5. Internationell prägel. Det är meriterande att ha varit internationellt engagerad.
 6. Motiveringsbrev. Först när ovanstående aspekter är likvärdiga hos studenter jämförs motiveringsbreven.
 7. Lottning. Är motiveringsbreven också likvärdiga är det slumpen som avgör.

Olika utbytesplatser är olika populära. Kolla föregående års statistik över utbytesansökningar för att få en uppfattning om hur populära de olika platserna är. Får du inte den utbytesplatsen du sökte kan du söka restplats senare under våren.

All information om utbyten på KIs läkarprogram finns att hitta här. Läs om mina utbyteserfarenheter under #utbyte.

 

 

Söka utbyte på läkarprogrammet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *