I S A B E L L E W E M A R

Studentvalda kurser/SVK – vad ska man välja?

Läkarprogrammet är en ganska låst utbildning. Alla studenter ska läsa exakt samma kurser i exakt samma ordning, med undantag för några få kurser – de studentvalda kurserna (SVK). 

SVK finns på termin 6, 7, 10 och 11 på läkarprogrammet. Du kan titta på exakt vilka kurser som erbjuds på de olika terminerna här. Det finns många kurser som låter spännande, men eftersom man bara kan välja en åt gången, måste man prioritera. Det är inte heller garanterat att man får kursen man valde i första hand – vissa kurser är populärare än andra. Så hur ska man välja?

  •  Vill du fördjupa dig i ett ämne? Flera SVK är fördjupningar inom ämnen som man redan läser på läkarprogrammets låsta kurser, till exempel hjärtsvikt och ortopedi.
  • Vill du lära dig något nytt? Vissa SVK introducerar ämnen som man vanligtvis inte läser om, till exempel naturläkemedel, plastikkirurgi och mänskliga rättigheter.
  • Vill du ha praktik och studiebesök på kursen? I endokrinologikursen får man vara med på flera mottagningsbesök och delta i handläggningen av patienter.
  • Vill du bara ha teori? Kursen Hållbar utveckling består mest av föreläsningar, fallstudier och projektarbeten.
  • Vill du ha nära till kursens lokaler? Flera kurser hålls på KI Campus Solna, andra på Campus Flemingsberg, vissa på Karolinska Sjukhuset. Vill du se till att ha kort resväg till kursen, kolla kursens schema i förväg och se vilka lokaler kursen använder.
  • Vill du åka utomlands? Tre kurser inkluderar en utlandsresa för studiebesök och praktik; Diabetessjukdomar, Global hälsa och Global kirurgi. Diabetessjukdomar åker till Orissa i Indien i 4 veckor. Global hälsa åker till antingen Laos, Tanzania, Uganda eller Vietnam i 2 veckor. Global Kirurgi åker till Uganda i 2 veckor. Tanken med dessa kurser är att man ska få bättre förståelse för hur medicin och sjukvård fungerar i låg- och medelinkomstländer och kunna jämföra med svensk sjukvård.
  • Bonus! Vill du tillgodoräkna utbytesstudier? I de allra flesta fall brukar det gå bra att tillgodoräkna utbytesstudier till SVK.

Själv har jag precis läst SVK Global kirurgi, som jag kommer berätta mer om i kommande inlägg. 

Studentvalda kurser/SVK – vad ska man välja?

One thought on “Studentvalda kurser/SVK – vad ska man välja?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *