I S A B E L L E W E M A R

Studiegrupper – när man måste dela in folk i klassen

Karolinska Institutets läkarprogram tar in så många som 180 till 200 studenter i varje kull – fler elever än hela min högstadieskola. Visserligen berodde det på att mitt högstadium hade svårt att hitta elever på grund av bristande finanser och studieresultat (gissa vilket jag bidrog till mest), men det hör inte till saken. Poängen är; 200 personer är många personer att ta sig an, därför delar KI in oss i flera grupper. Till skillnad från sjukhusplaceringarna, är gruppindelningarna som görs i början av läkarprogrammet inte helt slumpmässiga (läs: godtyckliga).

När man blir antagen till läkarprogrammet blir man ombedd att fylla i ett formulär där man kort svarar på frågor om ens tidigare studier och erfarenheter. Baserat på detta delas klassen in i halvklass, fjärdedelsklass, grupper om 8 och grupper om 4. Den här indelningen kvarstår under de två första terminerna och största delen av termin 3. Om antalet personer jag beskriver nedan inte verkar stämma överens med att KI antar 200 läkarstudenter varje termin, beror det på att det oftast bara dyker upp drygt 180 personer på uppropet, och några till hoppar av lite senare. Framåt termin 3 och 4 är klasserna nere på 160-170 personer.

Halvklass, 60-80 personer, har man främst under PU-dagarna. Professionell Utveckling, PU, är ett obligatoriskt inslag på läkarprogrammet. PU-dagarna syftar till att lyfta de etiska och filosofiska aspekterna av läkarutbildningen, med varierande framgång (genusföreläsningarna har… förbättringspotential). Man har PU-dag en eller två gånger per termin. Mer om PU hittar du här.

Fjärdedelsklass får man genom att dela halvklassen i hälften, såklart. Det är inte så ofta man har halvklass, men på introduktionsinternatet får varje fjärdedel sin egen kollogård, så personerna i fjärdedelsklasserna brukar vara de som du lär känna bäst först.

4-grupperna är grupperna man hänger mest i. Man gör så gott som alla gruppövningar tillsammans med sin 4-grupp (uttalas fyragrupp) – redovisningar, laborationer, diskussioner på PU-dagarna, vårdcentralspraktik. Man spenderar väldigt mycket tid i sin 4-grupp, så håll dig till gyllene regeln!

8-grupperna utgörs av två 4-grupper. Många seminarier och större grupprojekt hålls i 8-grupperna.

Ibland hålls seminarier och muntliga övningar i grupper om 16. Dessa får man genom att slå ihop två 8-grupper, som i sin tur består av två 4-grupper.

Mot slutet av termin 3 får man sin sjukhusplacering, så då delas klassen upp på nytt. Men till dess får man se till att hålla sig väl med övriga i gruppen. Eller hoppas på att den man inte kommer överens med tar ett studieuppehåll.

Studiegrupper – när man måste dela in folk i klassen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *