I S A B E L L E W E M A R

Akuta sjukdomsfall eller skador: ABCDE-konceptet

Hur räddar man liv när man har ont om tid? Det finns en enkel lösning som används världen över – ABCDE-konceptet. ABCDE introduceras på termin 5 på KIs läkarprogram som en del av momentet Akutmedicin och dyker ofta upp på senare examinationer och tentor.

ABCDE-konceptet är centralt i träningsprogrammen Advanced Trauma Life Support (ATLS) och Advanced Medical Life Support (AMLS) som syftar till att stabilisera akut sjuka patienter genom att systematiskt gå igenom alla vitala funktioner från A till E. ABCDE är en förkortning och står för:

  • Airway: Först måste du säkerställa patientens luftväg. Undersök om patienten har några skador på halsryggen som kan hota luftvägen. Om patienten är medvetslös, överväg om patienten behöver andningsstöd. Se till att titta i munnen så att patienten inte har något luftvägshinder. Är patienten vaken och kan prata och vrida på huvudet utan hinder eller smärta kan man oftast utgå från att A är stabilt.
  • Breathing: Efter att du säkrat luftvägen går du vidare till andningen. Hur snabbt andas patienten, hur ser hens syremättnad ut? Hostar patienten? Andas hen ansträngt? Lyssna på lungorna med sttetoskop och mät syremättnaden med en saturationsklämma (pulsoximeter). Om du har anledning till att tro att patientens andningsarbete är undermåligt kan du passa på att ta en arteriell eller venös blodgas för att bedöma syra-basstatus.
  • Circulation: Vidare till cirkulationen. Mät patientens puls och blodtryck, ta EKG, lyssna på hjärtat, börja ta blodprover och sätta dropp om du misstänker att patienten är uttorkad eller har vätskeförluster. Misstänker du stor blödning? Känn på patientens mage, bäcken och extremiteter, gör eventuellt ett ultraljud på rummet. Om du tror att patienten kommer att behöva en urinkateter, passa på att scanna urinblåsan och sätta kateter nu.
  • Disability: Disability berör neurologiska funktioner. Gör en bedömning av patientens medvetandegrad via Glasgow Coma Scale, RLS eller AVPU. Testa hur väl patienten kan samverka om du ber hen att krama dina händer eller lyfta på sina ben. Misstänker du stroke? Testa reflexer, känsel och motorik. Viktigt på D är att mäta patientens blodsocker – hypoglykemi (för lågt blodsocker) kan drabba diabetiker och alkoholister och kan leda till medvetandesänkning och bestående skador.
  • Exposure: Det sista momentet i ABCDE är lite mer övergripande. Mät patientens temperatur, se till att lägga på värmefiltar om hen är för kall. Klä av patienten och titta på hela kroppen för att se om du kan se några skador, sår, instickshål eller plåster som skulle kunna förklara patientens nuvarande tillstånd. Glöm inte att vända på patienten och titta på hens ryggsida.

Det här var en översiktlig genomgång av ABCDE – det finns såklart många andra saker man kan göra under varje bokstav än vad jag föreslog. Vill du läsa mer om ABCDE kan du titta på mina källor:

  1. Akut internmedicin av Region Stockholm.
  2. Trauma på akuten, Internetmedicin.
  3. Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient, Viss.nu.

Akuta sjukdomsfall eller skador: ABCDE-konceptet

2 thoughts on “Akuta sjukdomsfall eller skador: ABCDE-konceptet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *